Medlemsskab

Bliv medlem af

Nordjysk Detektorforening

Hvis du ønsker og blive medlem af vores forening, så er du meget velkommen til at kontakte os via nedenstående kontakt form.


Kontingent: 

  • Kontingent er gældende fra nytår til nytår.
  • Familie medlemsskab: 250 + 50 kr.
  • Enkelt medlemsskab: 200 + 50 kr.
  • I november og decmber vil det være nedsat 100kr + 50kr til indmeldelsesgebyr.


Betaling:

  • Angiv venligst fulde navn ved betaling
  • Mobilpay : 25 14 14
  • Konto : Danske Bank Reg. 9570 – 127 295 29


Hvis du ønsker og blive medlem af vores forening, så er du meget velkommen til at kontakte os via nedenstående kontaktformular. Indmeldelsesgebye omfatter at du får årskort til Nordjyske Museer (frivillige), forenings folder, 

medlemskort, informationsfolder til lodsejer.

DD/MM/ÅÅ
Angiv venligst fulde navn ved betaling Mobilpay : 25 14 14 Konto : Danske Bank Reg. 9570 – 127 295 29
Følg os på de sociale medier!